Pasus u izvještaju revizora koji se odnosi na pitanja koja su prezentovana ili objelodanjena u finansijskim izvještajima a koja su od fundamentalnog značaja za razumijevanje tih finansijskih izvještaja ili na pitanja koja nisu prezentovana ili objelodanjena u finansijskim izvještajima, a koja su po rasuđivanju revizora, relevantna za razumijevanje revizije, odgovornosti revizora ili izvještaja revizora od strane korisnika.

MSR 706 pod nazivom “Pasus kojim se skreće pažnja i pasus u vezi sa ostalim pitanjima u izvještaju nezavisnog revizora” se bavi pitanjima dodatnih saopštavanja u izvještaju revizora kada revizor procijeni da je neophodno da se na ovaj način istakne neko pitanje (da se skrene pažnja).