Пасус у извјештају ревизора који се односи на питања која су презентована или објелодањена у финансијским извјештајима а која су од фундаменталног значаја за разумијевање тих финансијских извјештаја или на питања која нису презентована или објелодањена у финансијским извјештајима, а која су по расуђивању ревизора, релевантна за разумијевање ревизије, одговорности ревизора или извјештаја ревизора од стране корисника.

МСР 706 под називом “Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са осталим питањима у извјештају независног ревизора” се бави питањима додатних саопштавања у извјештају ревизора када ревизор процијени да је неопходно да се на овај начин истакне неко питање (да се скрене пажња).