Finansijska revizija rezultira revizorskim mišljenjem, koje može biti: pozitivno (bez kvalifikacija) ili modifikovano (negativno, sa rezervom ili uzdržavajuće).

U reviziji učinka se u poglavlju o nalazima predstavljaju najvažniji nalazi koji proizilaze iz analize prikupljenih revizijskih dokaza. Nalazi utemeljeni na dovoljnim, relevantnim i pouzdanim revizijskim dokazima daju jasne i nedvosmislene odgovore na postavljena revizijska pitanja. Nalazi predstavljaju izraženu vezi između ciljeva revizije, revizijskih pitanja, zaključaka i preporuka. Nalazi se pišu i prezentuju u skladu sa postavljenim revizijskim pitanjima, hronološkiu odnosu na revidirani proces (planiranje, implementacija, kontrola, izvještavanje), u skladu sa ulogama, nadležnostima i odgovornostima pojedinih nivoa vlasti ili institucija u okviru njih. Nalazi se prezentuju objektivno, korektno, nepristrasno bez vlastitih mišljenja i komentara revizora.