Pojedinac koji posjeduje praktično revizijsko iskustvo i u razumnoj mjeri razumijevanje:

a) procesa revizije;

b) međunarodnih standarda revizije i primjenljivih zakonskih i regulatornih zahtjeva;

c) poslovnog okruženja u kome subjekt revizije radi;

d) pitanja u vezi revizijskog i finansijskog izvještavanja relevantnog za privrednu granu.