Појединац који посједује практично ревизијско искуство и у разумној мјери разумијевање:

а) процеса ревизије;

б) међународних стандарда ревизије и примјенљивих законских и регулаторних захтјева;

ц) пословног окружења у коме субјект ревизије ради;

д) питања у вези ревизијског и финансијског извјештавања релевантног за привредну грану.