U reviziji učinka revizijski rizik se definiše kao mogućnost da revizorski nalazi, zaključci i preporuke mogu biti neprimjereni ili nepotpuni, kao rezultat faktora kao što su: nedovoljnost ili neprimjerenosti dokaza, neadekvatnost procesa revizije ili namjerni propusti ili zavaravajuće informacije zbog pogrešnog tumačenja ili prevare. Rješavanje revizijskog rizika inkorporirano je u cijeli proces i metodologiju revizije učinka, a revizor je dužan da aktivno upravlja revizijskim rizikom, kako bi se izbjeglo izvođenje netačnih ili nepotpunih revizijskih nalaza, zaključaka i preporuka, pružanje neuravnoteženih informacija ili neuspijeh da se ostvari dodata vrijednost.