Rizik da izvještaj o reviziji ili, tačnije, mišljenje ili zaključak revizora neće biti primjerni s obzirom na okolnosti predmetne revizije. U reviziji finansijskih izvještaja to je rizik da će revizor dati neodgovarajuće mišljenje kada u finansijskim izvještajima postoje materijalno pogrešni iskazi. Revizijski rizik je funkcija rizika materijalno pogrešnih iskaza i rizika neotkrivanja (detekcioni).

Rizik materijalno značajnog pogrešnog iskaza predstavlja rizik da finansijski izvještaji prije revizije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, a ovaj rizik se sastoji iz dvije komponete: inherentnog i kontrolnog rizika. Tako je revizijski rizik rezultat inherentnog, kontrolnog i detekcionog rizika.

Vidjeti pod: Inherentni rizik; Kontrolni rizik; Detekcioni rizik.)