Pojam koji označava različite tipove izvještaja uključujući izvještaj o reviziji, pregledu, uvjeravanju ili srodnim uslugama, kao i izvještaje za različite vrste revizije (Detaljnije pod: Vrste revizije u javnom sektoru) i različite oblike revizijskih angažmana (Detaljnije pod: Revizijski angažman).