Појам који означава различите типове извјештаја укључујући извјештај о ревизији, прегледу, увјеравању или сродним услугама, као и извјештаје за различите врсте ревизије (Детаљније под: Врсте ревизије у јавном сектору) и различите облике ревизијских ангажмана (Детаљније под: Ревизијски ангажман).