Računovodstvene evidencije obuhvataju evidencije o knjiženjima i podržavajuće evidencije, kao što su nalozi i zapisi elektronskog prenosa sredstava, fakture, ugovori, glavna knjiga i pomoćne knjige, evidentiranja u dnevniku, i druga usklađivanja finansijskih izvještaja koja se ne odražavaju u pomoćnim knjigama, kao i evidencije u vidu radnih papira i tabela koje se odnose na alokaciju troškova, preračunavanja, usaglašavanja i objelodanjivanja.