Ovaj izraz se koristi u kontekstu pogrešnog iskazivanja da bi se opisao efekat ili mogući efekat pogrešnih iskaza na finansijske izvještaje, ukoliko pogrešni iskazi postoje, a nisu otkriveni usljed nemogućnosti da se pribave dovoljni i adekvatni revizijski dokazi. Prožimajući efekti na finansijske izvještaje su oni koji, po sudu revizora:

a ) nisu ograničeni na određene elemente, račune ili stavke finansijskih izvještaja;

b) ako su ograničeni, predstavljaju ili mogu da predstavljaju značajan dio finansijskih izvještaja, ili
c) u vezi sa objelodanjivanjima, imaju fundamentalni značaj za korisnikovo razumijevanje finansijskog izvještaja.