Овај израз се користи у контексту погрешног исказивања да би се описао ефекат или могући ефекат погрешних исказа на финансијске извјештаје, уколико погрешни искази постоје, а нису откривени усљед немогућности да се прибаве довољни и адекватни ревизијски докази. Прожимајући ефекти на финансијске извјештаје су они који, по суду ревизора:

а ) нису ограничени на одређене елементе, рачуне или ставке финансијских извјештаја;

б) ако су ограничени, представљају или могу да представљају значајан дио финансијских извјештаја, или
ц) у вези са објелодањивањима, имају фундаментални значај за корисниково разумијевање финансијског извјештаја.