Priroda međunarodnih standarda od profesionalnih računovođa zahtijeva profesionalno prosuđivanje prilikom njihove primjene.
(Vidjeti: Profesionalno rasuđivanje)