Природа међународних стандарда од професионалних рачуновођа захтијева професионално просуђивање приликом њихове примјене.
(Видјети: Професионално расуђивање)