Stav koji uključuje ispitivački um, opažanje okolnosti koje mogu da ukažu na moguće pogrešne iskaze, kao i kritička procjena revizijskih dokaza. Revizor održava stav profesionalnog skepticizma prihvatajući mogućnost da postoji pogrešan iskaz, bez obzira kakvo je prethodno revizorovo iskustvo u pogledu poštenja i integriteta rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje u subjektu revizije. Ukoliko revizor nema razlog da vjeruje u suprotno, tada obično prihvata evidencije i dokumente kao istinite.