Став који укључује испитивачки ум, опажање околности које могу да укажу на могуће погрешне исказе, као и критичка процјена ревизијских доказа. Ревизор одржава став професионалног скептицизма прихватајући могућност да постоји погрешан исказ, без обзира какво је претходно ревизорово искуство у погледу поштења и интегритета руководства и лица овлашћених за управљање у субјекту ревизије. Уколико ревизор нема разлог да вјерује у супротно, тада обично прихвата евиденције и документе као истините.