Analiza identifikovanih rizika materijalno pogrešnih iskaza da bi se donio zaključak o njihovom značaju. Uobičajeno je da se izraz „procjena“ i „procjenjivanje“ koristi u vezi s rizikom. (Vidjeti: Evaluacija)