Анализа идентификованих ризика материјално погрешних исказа да би се донио закључак о њиховом значају. Уобичајено је да се израз “процјена” и “процјењивање” користи у вези с ризиком. (Видјети: Евалуација)