Iznos koji je odredilo rukovodstvo kao dio računovodstvene procjene za priznavanje i objelodanjivanje u finansijskim izvještajima.
(Dodatno vidjeti i: Računovodstvena procjena.)