Износ који је одредило руководство као дио рачуноводствене процјене за признавање и објелодањивање у финансијским извјештајима.
(Додатно видјети и: Рачуноводствена процјена.)