Postupci procjene rizika su revizijski postupci sprovedeni u cilju razumijevanja subjekta revizije i njegovog okruženja, uključujući interne kontrole koje uspostavlja subjekt revizije, a da bi se identifikovao i procijenio rizik od materijalno pogrešnih iskaza koji nastaju usljed grešaka ili kriminalnih radnji, u finansijskim izvještajima i pojedinačnim tvrdnjama.