Поступци процјене ризика су ревизијски поступци спроведени у циљу разумијевања субјекта ревизије и његовог окружења, укључујући интерне контроле које успоставља субјект ревизије, а да би се идентификовао и процијенио ризик од материјално погрешних исказа који настају усљед грешака или криминалних радњи, у финансијским извјештајима и појединачним тврдњама.