Preduslovi za reviziju su primjena prihvatljivog okvira finansijskog izvještavanja (Vidjeti: Okvir finansijskog izvještavanja) od strane rukovodstva u pripremi finansijskih izvještaja i prihvatanje pretpostavke na kojoj se zasniva vršenje revizije, od strane rukovodstva (ukoliko je prikladno, lica ovlašćenih za upravljanje). U reviziji javnog sektora koju provode VRI zakonski utvrđenim mandatom su definisani subjekti revizije, tako da se „prihvatanje pretpostavki na kojima se zasniva vršenje revizije“ odnosi na postupak kojim rukovodstvo prihvata i razumije da ima odgovornosti koje su ključne za sprovođenje revizije i to:

⦁ odgovornost za pripremu finansijskih izvještaja u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja;

⦁ odgovornost da uspostavi internu kontrolu koja omogućava pripremu FI koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed greške ili kriminalne radnje;

⦁ odgovornost za zakonito poslovanje;

⦁ omogućavanje revizoru pristup svim informacijama (uključujući evidencije, dokumentaciju i ostale podatke) koje revizor može da zatraži od rukovdostva za potrebe revizije i

⦁ neograničen pristup osobama od kojih je, po mišljenju revizora neophodno pribaviti revizijske dokaze.

Preduslovi za reviziju u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske ili tzv. „uslovi angažovanja“ definišu se i potvrđuju putem Pisma o angažovanju koga potpisuju glavni revizor i rukovodilac subjekta revizije prije početka revizijskih aktivnosti.