Predmet revizije finansijskih izvještaja su računovodstveni i povezani podaci subjekta, obično predstavljeni u obliku finansijskog izvještaja. Dakle, ova vrsta revizije je u okviru jednog revizijskog angažmana ograničena na jedan set finansijskih izvještaja.

Predmet revizije usklađenosti zavisi od mandata VRI, mjerodavnih propisa i obima revizije. Shodno tome, sadržaj i obim predmeta revizije usklađenosti može se uveliko razlikovati od jednog do drugog slučaja. Predmet revizije usklađenosti može biti opšte ili posebne prirode, kao i kvantitativne prirode koje je lako izmjeriti (npr. plaćanja koja ne zadovoljavaju određene uslove) ili kvalitativne prirode (a samim tim i subjektivnije npr. ponašanje ili pridržavanje proceduralnih zahtjeva). Kod angažmana čija je svrha potvrđivanje usklađenosti, bitnije je da se odredi informacija o predmetu revizije, pri čemu može da se radi o izjavi o usklađenosti sročenoj u skladu sa utvrđenim i standardizovanim okvirom izvještavanja.

Predmet revizije učinka se odnosi na pitanje „šta se revidira“, a to može biti specifični program, preduzeće, sistem, tijelo ili fond, a može biti i dio aktivnosti (zajedno s njihovim izlaznim ostvarenjima, ishodima i učincima) ili postojeća stanja (uključujući uzroke i posljedice). Kao primjer, može se navesti pružanje usluga odgovornih strana ili učinke vladine politike i propisa na javnu upravu, učesnike, preduzeća, građane i društvo. Predmet revizije je određen revizijskim ciljem i ogleda se u revizijskim pitanjima.