Предмет ревизије финансијских извјештаја су рачуноводствени и повезани подаци субјекта, обично представљени у облику финансијског извјештаја. Дакле, ова врста ревизије је у оквиру једног ревизијског ангажмана ограничена на један сет финансијских извјештаја.

Предмет ревизије усклађености зависи од мандата ВРИ, мјеродавних прописа и обима ревизије. Сходно томе, садржај и обим предмета ревизије усклађености може се увелико разликовати од једног до другог случаја. Предмет ревизије усклађености може бити опште или посебне природе, као и квантитативне природе које је лако измјерити (нпр. плаћања која не задовољавају одређене услове) или квалитативне природе (а самим тим и субјективније нпр. понашање или придржавање процедуралних захтјева). Код ангажмана чија је сврха потврђивање усклађености, битније је да се одреди информација о предмету ревизије, при чему може да се ради о изјави о усклађености сроченој у складу са утврђеним и стандардизованим оквиром извјештавања.

Предмет ревизије учинка се односи на питање „шта се ревидира“, а то може бити специфични програм, предузеће, систем, тијело или фонд, а може бити и дио активности (заједно с њиховим излазним остварењима, исходима и учинцима) или постојећа стања (укључујући узроке и посљедице). Као примјер, може се навести пружање услуга одговорних страна или учинке владине политике и прописа на јавну управу, учеснике, предузећа, грађане и друштво. Предмет ревизије је одређен ревизијским циљем и огледа се у ревизијским питањима.