Naziva se još i kontinetalni ili romansko-germanski model. Ovaj model organizovanja vrhovnih revizijskih institucija (VRI) koristi se u Francuskoj i većini frankofonskih zemalja, u nekim evropskim zemljama, Turskoj, Brazilu. Po ovom modelu se VRI naziva računski ili revizorski sud (Cour des Comptes), često je dio pravosudnog sistema i donosi presude o upotrebi javnih sredstava od strane državnih službenika. Uz to, postoje određene „varijacije“ ovog modela gdje se u nazivu revizorske institucije nalaze riječi revizorski ili računski sud, ali ona de facto nema sudska ovlašćenja i nadležnosti ili ih ima u ograničenom obimu. Neki od primjera su VRI Slovenije (Račonsko sodišče) ili Evropski revizorski sud.
(Pogledati: Modeli organizovanja VRI).