Назива се још и континетални или романско-германски модел. Овај модел организовања врховних ревизијских институција (ВРИ) користи се у Француској и већини франкофонских земаља, у неким европским земљама, Турској, Бразилу. По овом моделу се ВРИ назива рачунски или ревизорски суд (Cour des Comptes), често је дио правосудног система и доноси пресуде о употреби јавних средстава од стране државних службеника. Уз то, постоје одређене “варијације” овог модела гдје се у називу ревизорске институције налазе ријечи ревизорски или рачунски суд, али она де фацто нема судска овлашћења и надлежности или их има у ограниченом обиму. Неки од примјера су ВРИ Словеније (Рачонско содишче) или Европски ревизорски суд.
(Погледати: Модели организовања ВРИ).