Povezane strane se obično definišu u primjenljivom okviru finansijskog izvještavanja (Vidjeti: Okvir finansijskog izvještavanja), a ukoliko to nije slučaj, povezanom stranom se smatraju: subjekti koji imaju kontrolu ili značajan uticaj, direktno ili indirektno preko jednog ili više posrednika ili je to drugi subjekt nad kojim izvještajni subjekt ima kontrolu ili značajan uticaj (direktno ili indirektno preko jednog ili više postrednika) ili je to drugi subjekt koji je pod zajedničkom kontrolom sa izvještajnim entitetom zato što imaju zajednički kontrolisano vlasništvo, vlasnike koji su bliski srodnici ili zajedničko više rukovodstvo.
Međutim, subjekti koji su pod zajedničkom kontrolom države, odnosno nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti se ne smatraju povezanim stranama ukoliko nisu povezane značajnim transakcijama ili u značajnoj mjeri dijele resurse.