Повезане стране се обично дефинишу у примјенљивом оквиру финансијског извјештавања (Видјети: Оквир финансијског извјештавања), а уколико то није случај, повезаном страном се сматрају: субјекти који имају контролу или значајан утицај, директно или индиректно преко једног или више посредника или је то други субјект над којим извјештајни субјект има контролу или значајан утицај (директно или индиректно преко једног или више постредника) или је то други субјект који је под заједничком контролом са извјештајним ентитетом зато што имају заједнички контролисано власништво, власнике који су блиски сродници или заједничко више руководство.
Међутим, субјекти који су под заједничком контролом државе, односно националне, регионалне или локалне власти се не сматрају повезаним странама уколико нису повезане значајним трансакцијама или у значајној мјери дијеле ресурсе.