Razlika između iznosa, klasifikacije, prezentacije ili objelodanjivanja stavki prikazanih u finansijskim izvještajima i iznosa, klasifikacija, prezentacije ili objelodanjivanja koja se zahtijevaju da bi ta stavka bila u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja (Vidjeti: Okvir finansijskog izvještavanja). Pogrešan iskaz može nastati greškom ili usljed kriminalne radnje.

U kontekstu revizije usklađenosti pogrešan iskaz je razlika između informacije o predmetnom pitanju i adekvatnog mjerenja ili procjene osnovnog predmetnog pitanja prema kriterijumima. (Vidjeti: Revizija usklađenosti i Kriterijumi revizije usklađenosti) Pogrešan iskaz može da bude namjeran ili nenamjeran, kvalitativan ili kvantitativan, i obuhvata relevantne propuste u primjeni propisa i propuste prilikom iskazivanja.