Разлика између износа, класификације, презентације или објелодањивања ставки приказаних у финансијским извјештајима и износа, класификација, презентације или објелодањивања која се захтијевају да би та ставка била у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања (Видјети: Оквир финансијског извјештавања). Погрешан исказ може настати грешком или усљед криминалне радње.

У контексту ревизије усклађености погрешан исказ је разлика између информације о предметном питању и адекватног мјерења или процјене основног предметног питања према критеријумима. (Видјети: Ревизија усклађености и Критеријуми ревизије усклађености) Погрешан исказ може да буде намјеран или ненамјеран, квалитативан или квантитативан, и обухвата релевантне пропусте у примјени прописа и пропусте приликом исказивања.