Salda na pojedinim računima koja postoje na početku perioda. Početna stanja su zasnovana na zaključnim stanjima prethodnog perioda i odražavaju efekte poslovnih transakcija i primijenjenih računovodstvenih politika u prethodnom periodu. Početna stanja takođe uključuju i pitanja koja zahtijevaju objelodanjivanja koja su postojala na početku perioda, kao što su potencijalne i preuzete obaveze.