Салда на појединим рачунима која постоје на почетку периода. Почетна стања су заснована на закључним стањима претходног периода и одражавају ефекте пословних трансакција и примијењених рачуноводствених политика у претходном периоду. Почетна стања такође укључују и питања која захтијевају објелодањивања која су постојала на почетку периода, као што су потенцијалне и преузете обавезе.