Jedan od tri najčešće korišćena modela organizovanja vrhovne revizijske institucije (VRI) u nekoj zamlji, poznat još i kao Vestminsterski ili anglosaksonski model zbog toga što je karakterističan za Veliku Britaniju i većinu zemalja Komonvelta, Rusiju, neke evropske zemlje i zemlje sjeverne i južne Amerike. Ključne karakteristike ovog modela su postojanje VRI na čelu s nezavisnim glavnim revizorom (ili ekvivalentnom funkcijom), koji podnosi revizorske izvještaje parlamentarnom odboru.

Model organizovanja VRI u Republici Srpskoj (i u BiH) je upravo parlamentarni model, po kojem glavnog revizora (i zamjenika) imenuje Narodna skupština Republike Srpske, a svi revizorski izvještaji se podnose Narodnoj skupštini putem Odbora za reviziju. (Za šire informacije pogledati: Modeli organizovanja VRI.)