Један од три најчешће коришћена модела организовања врховне ревизијске институције (ВРИ) у некој замљи, познат још и као Вестминстерски или англосаксонски модел због тога што је карактеристичан за Велику Британију и већину земаља Комонвелта, Русију, неке европске земље и земље сјеверне и јужне Америке. Кључне карактеристике овог модела су постојање ВРИ на челу с независним главним ревизором (или еквивалентном функцијом), који подноси ревизорске извјештаје парламентарном одбору.

Модел организовања ВРИ у Републици Српској (и у БиХ) је управо парламентарни модел, по којем главног ревизора (и замјеника) именује Народна скупштина Републике Српске, а сви ревизорски извјештаји се подносе Народној скупштини путем Одбора за ревизију. (За шире информације погледати: Модели организовања ВРИ.)