Uspostavljeni djelokrug, rokovi i pravci revizije na osnovu kojih se usmjerava i razvija detaljan plan revizije (revizijskog angažmana).