Успостављени дјелокруг, рокови и правци ревизије на основу којих се усмјерава и развија детаљан план ревизије (ревизијског ангажмана).