Ovaj izraz se koristi kao odrednica za okvir finansijskog izvještavanja koji zahtijeva usklađenost sa zahtjevima okvira ali ne sadrži priznanja navedena pod 1) i 2) u definiciji „Okvira fer prezentacije“.