Овај израз се користи као одредница за оквир финансијског извјештавања који захтијева усклађеност са захтјевима оквира али не садржи признања наведена под 1) и 2) у дефиницији “Оквира фер презентације”.