Okvir finansijskog izvještavanja osmišljen da bi se zadovoljile uobičajene potrebe za finansijskim informacijama širokog kruga korisnika. Pozivanje na „finansijske izvještaje“ u standardnom mišljenju revizora podrazumijeva kompletan set finansijskih izvještaja opšte namjene.

Vidjeti i: Okvir finansijskog izvještavanja.