Оквир финансијског извјештавања осмишљен да би се задовољиле уобичајене потребе за финансијским информацијама широког круга корисника. Позивање на „финансијске извјештаје“ у стандардном мишљењу ревизора подразумијева комплетан сет финансијских извјештаја опште намјене.

Видјети и: Оквир финансијског извјештавања.