Primjenljivi okvir finansijkog izvještavanja usvojen od strane rukovodstva, i po potrebi, lica ovlašćenih za upravljanje, za svrhe pripreme finansijskih izvještaja, koji je prihvatljiv s obzirom na prirodu subjekta i cilj finansijskih izvještaja, ili koji se zahtijeva zakonom ili propisom. Okvir finansijskog izvještavanja može biti:

⦁ Okvir fer prezentacije i

⦁ Okvir usklađenosti.

Zahtjevi koji se odnose na primjenljivi okvir finansijskog izvještavanja određuju prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja i sve ono što sačinjava kompletan set finansijskih izvještaja. U Republici Srpskoj je primjenljivi okvir finansijskog izvještavanja definisan Zakonom o rečunovodstvu i reviziji Republike Srpske kao i odgovarajućim pravilnicima za pojedine grupe subjekata (budžetski korisnici, privredna društva, preduzetnici i ostala pravna lica, investicioni fondovi, banke i finansijske institucije i sl.) kojima se detaljnije propisuju kontni okvir i sadržaj računa u kontnom okviru, forma i sadržaj finansijskih izvještaja i druge pojedinosti.