Ovaj izraz se odnosi na okvir finansijskog izvještavanja koji zahtijeva usklađivanje sa zahtjevima okvira i :

1) Eksplicitno ili implicitno priznaje da će, u cilju postizanja objektivne i istinite prezentacije finansijskih izvještaja, rukovodstvo možda morati da izvrši i druga objelodanjivanja osim onih koje zahtijeva okvir; ili

2) Eksplicitno priznaje da će rukovodstvo možda morati da odstupi od zahtijeva okvira da bi se postigla objektivna i istinita prezentacija finansijskih izvještaja. Očekuje se da će takva odstupanja biti neophodna samo u veoma rijetkim okolnostima.

Postoje slučajevi kada finansijski izvještaji, iako pripremljeni u skladu sa zahtjevima okvira fer prezentacije ipak ne ostvaruju fer prezentaciju. Kada je to slučaj, postoji mogućnost da rukovodstvo uključi dodatna objelodanjivanja u finansijske izvještaje, koji dati okvir izričito zahtijeva ili, u ekstremno rijetkim okolnostima, da odustane od određivanja zahtijeva okvira kako bi ostvarilo fer prezentaciju finansijskih izvještaja.