Овај израз се односи на оквир финансијског извјештавања који захтијева усклађивање са захтјевима оквира и :

1) Експлицитно или имплицитно признаје да ће, у циљу постизања објективне и истините презентације финансијских извјештаја, руководство можда морати да изврши и друга објелодањивања осим оних које захтијева оквир; или

2) Експлицитно признаје да ће руководство можда морати да одступи од захтијева оквира да би се постигла објективна и истинита презентација финансијских извјештаја. Очекује се да ће таква одступања бити неопходна само у веома ријетким околностима.

Постоје случајеви када финансијски извјештаји, иако припремљени у складу са захтјевима оквира фер презентације ипак не остварују фер презентацију. Када је то случај, постоји могућност да руководство укључи додатна објелодањивања у финансијске извјештаје, који дати оквир изричито захтијева или, у екстремно ријетким околностима, да одустане од одређивања захтијева оквира како би остварило фер презентацију финансијских извјештаја.