Odgovor koji ukazuje na to da postoji razlika između informacija za koje se traži potvrda (ili informacije koja je sadržana u evidenciji subjekta revizije) i informacije koju je pružila strana koja daje potvrdu.