Одговор који указује на то да постоји разлика између информација за које се тражи потврда (или информације која је садржана у евиденцији субјекта ревизије) и информације коју је пружила страна која даје потврду.