Objelodanjivanja u finansijskim izvještajima obuhvataju objašnjavajuće i opisne informacije, predstavljene na način koji je jasno određen ili na drugi način dozvoljen primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja, u tijelu finansijskog izvještaja ili u napomenama (Vidjeti: Napomene uz FI) ili uključen kroz unakrsno upućivanje.

Osim kada se nekim računovodstvenim standardom dopušta ili zahtijeva drugačije, objelodanjuju se svi iznosi iz prethodnog perioda prikazani u finansijskim izvještajima. Uporedne informacije se uključuju u opisne i tekstualne informacije kada je to bitno za razumijevanje finansijskih izvještaja tekućeg perioda.