Objektivnost je mentalni stav, gdje je pojedinac u mogućnosti da djeluje na nepristrasan način, predstavljajući ili procjenjujući stvari na osnovu činjenica, a ne vlastitih osjećaja i interesa, tako da svoje prosuđivanje ne čini podložnim interesima drugih.