Објективност је ментални став, гдје је појединац у могућности да дјелује на непристрасан начин, представљајући или процјењујући ствари на основу чињеница, а не властитих осјећаја и интереса, тако да своје просуђивање не чини подложним интересима других.