Suštinska nezavisnost je situacija gdje su pojedinci u mogućnosti da obavljaju poslove bez da na njih utiču odnosi koji bi mogli kompromitovati profesionalno prosuđivanje, što im omogućava da djeluju s integritetom i primjenjuju objektivnost i profesionalni skepticizam.